Mikrofonden Skåne

Vi hjälper idéer att komma fram, utvecklas och bli bärkraftiga med hjälp av engagerat kapital i form av rådgivning och finansiering. Mikrofonden Skåne ingår i såväl ett lokalt som ett nationellt nätverk. I nätverken finns många goda exempel liksom stor kunskap och erfarenhet, som vi kan dela med oss av.

Vi vill vara pusselbiten som gör att flera vågar och kan! 

Idéburna aktörer, som föreningar, bygdebolag, samhällsentreprenörer och kooperativ, stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar och sociala innovationer. De har också ofta svårt att få förståelse för sina finansieringsbehov hos banken. Mikrofonden Skåne förmedlar kapital och kompetens genom vår möjlighet att ställa garantier för banklån och att ge rådgivning genom ett regionalt och nationellt nätverk

Mikrofonden Skåne bildades 2014 av Coompanion Skåne, Region Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Hela Sverige ska leva Skåne, Röstånga Tillsammans, Flyinge Utveckling och Sparbanken Boken.

Mikrofonden Skåne är medlem i Mikrofonden Sverige, vilken är ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, Coompanion, Ekobanken och JAK-banken. Mikrofonden Skåne kan tack vare medlemskapet i Mikrofonden Sverige bedriva sin verksamhet då den senare är registrerad hos Finansinspektionen och fungerar som nav för regionala mikrofonder.

Mikrofonden Skåne ek. för.

Org.nr: 769629-3070